කම්කරු නිලධාරීන් වර්ජනය අත්හිටුවයි

Wednesday, 19 October 2016 - 7:59

%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද සිට ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කර තිබූ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ, කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය සමඟ ඊයේ පස්වරුවේ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලකයක් ලෙසයි.

එහිදී තමන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කරන ලෙසට කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ එම ඉල්ලීම සිදුකරන බවත්, ඊට ලැබෙන ප්‍රතිචාර මත තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබූ වර්ජනය යළිත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ද යන්න තීරණයක් ගන්නා බවත්, රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අයි.සී. ගමගේ කියා සිටියා.