විවිධ වැරදිවලට සම්බන්ධ 9 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 19 October 2016 - 8:50

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0+9+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදුකළ වැටලීමකදී විවිධ වැරදිවලට සම්බන්ධ 9 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

නාවුල - අඹන මංසන්ධියේ දී අනවසරයෙන් ගවයන් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරි රථයක් සමඟ පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත්තා.

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී එම ලොරි රථයේ ගවයින් 20 දෙනෙකු සිට ඇති බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.

මේ අතර, වැල්ලව - දැදුරුඔය ප්‍රදේශයේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදුකළ තවත් වැටලීමකදී අනවසරයෙන් වැලි ප්‍රවාහනය කළ පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙකු ද අත්අඩංගුවට ගත්තා.