දිවිනැගුම ‘‘සමෘද්ධි’’ වෙයි

Wednesday, 19 October 2016 - 13:42

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E2%80%98%E2%80%98%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E2%80%99%E2%80%99+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දිවිනැගුම නාමය වෙනුවට සමෘද්ධි යන නම භාවිතා කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මේ බව සදහන් කළා.