විදුලි කප්පාදුව අවසන්

Wednesday, 19 October 2016 - 18:20

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වු විදුලි කප්පාදුව අද පස්වරුවේ සිට අවසන් කර තිබෙනවා.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයයි මේබව නිවේදනය කලේ.

නොරොච්චෝල බලාගාරය අක්‍රිය වීම හේතුවෙනුයි මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදුකරනු ලැබුවේ.