විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

Thursday, 20 October 2016 - 7:41

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
2017 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

පෙරවරු 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමට නියමිත අතර, න්‍යාය පත්‍රයේ පළමු කටයුත්ත ලෙස විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක  අදාළ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ඇති.

මෙවර අයවැය ලේඛනය නොවැම්බර් මස 10 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, අයවැය අවසන් ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් මස 10 වනදා සිදු කිරීමට නියමිතයි.