ජී.එස්.පී. ප්ලස් සහනය ගැන සැකයක් නැහැ

Thursday, 20 October 2016 - 7:57

%E0%B6%A2%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B4%E0%B7%93.+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
ජී.එස්.පී. ප්ලස් තීරුබදු සහනය ලබාගැනීම පිළිබඳව කිසිදු සැකයක් නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

බ්‍රසල්ස් නුවර යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී ඊයේ මෙරට මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ජී.එස්.පී. ප්ලස් සහනය ලබාගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු සහ පිළිපැදිය යුතු නීතිරීති සපුරාගැනීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකාව සතුවන බවයි.

දැනට එම අවශ්‍යතා සපුරාලීමට  හැකියාව ඇති බවත් ඒ ඔස්සේ ජී.එස්.පී. ප්ලස් සහනය ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතින බවත් ඔහු එහිදී ප්‍රකාශ කළා.