මාර්ග අංක 155 පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක

Thursday, 20 October 2016 - 9:59

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A+155++%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
මාර්ග අංක 155 - මට්ටක්කුලිය - සොයිසාපුර මාර්ගයේ පෞද්ගලික බස් රථ රියදුරන් මේ වනවිට ධාවනයෙන් ඉවත්ව වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, එම මාර්ගයේ රිය සහයකයෙකු මොරටුව පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට විරෝ්ධය පළ කරමින්. පොලීසිය සඳහන් කළේ රිය සහයකයාගේ අවිනීත හැසිරීම හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇති බවයි.