හිටපු යුද හමුදාපති දයා රත්නායක බරපතල වංචා විමර්ශණ සොයන ජනාධිපති කොමිසමට

Thursday, 20 October 2016 - 10:30

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
හිටපු යුද හමුදාපතිවරයෙකු වන ලූතිනන් ජෙනරාල් දයා රත්නායක අද පෙරවරුවේ බරපතල වංචා විමර්ශණ සොයන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණියා.

ඒ රුපියල් මිලියන 50ක ආසන්න රාජ්‍ය මුදලක් අවභාවිතය සම්බන්ධ සිදු කෙරෙන විමර්ශණවලට අදාලව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී මෙම මුදල් අවභාවිතය සිදුව ඇති බවටයි එම පැමිණිල්ලේ සඳහන් වන්නේ.