කහටගහ පතලේ සේවකයන් අඩි 1200 ක් පොළොව යට යළි උපවාසයකට සැරසේ

Thursday, 20 October 2016 - 12:20

%E0%B6%9A%E0%B7%84%E0%B6%A7%E0%B6%9C%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%92+1200+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
කුරුණෑගල - දොඩංගස්ලන්ද - කහටගහ පතලේ සේවකයන් යළි එම පතල අභ්‍යන්තරයේ මාරාන්තික උපවාසයකට සූදානම් වනවා.

ඒ මෙම පතල පෞද්ගලීකරණය කිරීමට විරෝධය පළ කරමින්.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පාලන අධිකාරිය විසින් ප්‍රකාශයක් ලබානොදුනහොත් අද දහවල් 12 න් පසු අඩි 1200 ක් පමණ පතල අභ්‍යන්තරයේ සිට මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කරන බවයි කහටගහ පතලේ නිදහස් සේවක සංගමයේ උප ලේකම් නිමල් වීරසූරිය කියා සිටියේ.

කහටගහ පතල පෞද්ගලීකරණය කිරීමට එරෙහිව පතල් සේවකයන් ඊයේ සිට සංකේත වර්ජනයක නිරත වනවා.