දයා රත්නායකගෙන් පැය 05 ක් ප්‍රශ්න කරයි

Thursday, 20 October 2016 - 18:24

%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+05+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
හිටපු යුද හමුදාපතිවරයෙකු වන ජෙනරල් දයා රත්නායකගෙන් අද පැය 5 ක කාලයක් බරපතල වංචා විමර්ශණ ජනාධිපති කොමිසම ප්‍රකාශයක් ලබා ගත්තා.

ඒ රුපියල් මිලියන 50කට ආසන්න රාජ්‍ය මුදලක් අවභාවිතය සම්බන්ධ සිදු කෙරෙන විමර්ශණවලට අදාලවයි. 2

014 වසරේ අවසන් භාගයේදී උතුර, නැගෙනහිර ඇතුළු පළාත් කිහිපයක ජල ගැලීම් හට ගත් අවස්ථාවේදී මූල්‍යාධාර අවභාවිතා කර ඇති බවට එම කොමිසමට මීට පෙර පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා.

ඒ අනුවයි අද (20) දිනයේදී ඔහුගෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගනු ලැබුවේ.