කොළඹ කොටුව සහ මරදාන අතර දුම්රියක් පීලි පනී

Friday, 21 October 2016 - 9:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%93
කොළඹ - කොටුව සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථානය අතරදී අද උදෑසන දුම්රියක් පීලිපැනීමකට ලක්වුණා. රඹුක්කන බලා ධාවනය වූ දුම්රියක් මෙලෙස පීලිපැනීමට ලක්වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනයේ සුළු ප්‍රමාදයක් ඇති වන බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළේ.

කෙසේ නමුත්, පීලිපැන ඇති දුම්රිය වෙනුවට රඹුක්කන බලා වෙනත් දුම්රියක් ධාවනයට යොදවා තිඛෙනවා.