අදත් දිවයිනට වැසි කාලගුණයක්

Friday, 21 October 2016 - 12:54

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උතුරු සහ දකුණු අර්ධගෝලවලින් පැමිණෙන සුළං හමුවන අඩු පීඩන කලාපය හෙවත් අන්තර් නිවර්තන අභිසාරී කලාපය දිවයිනේ කාලගුණයට තවදුරටත් බලපෑම් සිදුකරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ නිසා අද පස්වරු 2 න් පසුව සහ රාත්‍රී කාලයේ අකුණු සහිත වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ කසුන් පැස්කුවල් ප්‍රකාශ කළේ.