කාන්තාවන් 3 දෙනෙකුගේ බෑග් සොරකම හෙළි වෙයි

Friday, 21 October 2016 - 13:04

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+3+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලකින් කාන්තාවන් පිරිසක් අත් බෑග් සොරකම් කරන ආකාරය අදාළ වෙළඳසැලේ සවිකර තිබු සී සී ටී වී කැමරාවල පටිගත  වී තිබෙනවා.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කලේ කාන්තාවන් 3 දෙනෙකු මෙම සොරකමට සම්බන්ධ වී ඇති බවයි.

වෙළඳසැලට පැමිණ කාන්තා අත් බෑග් පරීක්ෂා කරන අතරවාරයේදී ඔවුන් දෙදෙනෙකු සුක්ෂමව අත් බෑග් සිය ඇඳුම් අතර සගවා ගන්නා ආකාරය කැමරාවල පටිගත වී තිබෙනවා.