ඩෙස්, පුටු නැති පාසල් සොයන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

Friday, 21 October 2016 - 18:09

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82++%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දිවයින පුරා තිබෙන ඩෙස්, පුටු නොමැති පාසල් ගැන සොයා බැලීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් පරිසර සමුළුවට සහ වනරෝපා ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහනට අද පෙරවරුවේ එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියා.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සඳහන් කළේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කරන බවයි.