නීතිවිරෝධී ක්‍රමවලට මසුන් මැරූ ධීවරයන් 56ක් අත්අඩංගුවට

Sunday, 23 October 2016 - 7:21

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%96+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+56%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ගතවු දින 03 ක කාලය තුළ සිදුකළ මෙහෙයුම්වලදී නීතිවිරෝධීව තහනම් දැල් භාවිත කරමින් මසුන් මැරීමේ නිරත වූ ධීවරයන් 56 දෙනෙකු නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මන්නාරම, සිලාවතුර සහ අරිප්පු ප්‍රදේශවල මෙම මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වුණා.

මසුන් මැරීම සඳහා යොදාගත් යාත්‍රා 18 ක් සහ තහනම් දැල් ඇතුළු උපකරණද මෙහිදී නාවික හමුදා භාරයට ගැනුණා.