බුදු දහමට ඇති ප්‍රමුඛස්ථානයේ වෙනසක් නැහැ- අගමැති

Sunday, 23 October 2016 - 7:33

%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
බුදු දහමට රට තුළ තිබෙන ප්‍රමුඛස්ථානයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ගංගොඩවිල - පැඟිරිවත්ත විවේකාරාම විහාරස්ථානයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.