ඉරාකයේ තවත් නගරයක් මුදා ගනී

Sunday, 23 October 2016 - 18:54

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
IS ත්‍රස්තයන් ග්‍රහණයේ පැවති ඉරාකයේ හම්දානියා නගරයේ බලය මෙහෙයුම්වල නිරත ආරක්ෂක අංශ විසින් තහවුරු කර ගෙන තිබෙනවා.

ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් වැඩි වශයෙන් වාසය කරන මෙම නගරයේ රාජ්‍ය ආයතන රැසක් පිහිටා ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ.

IS ත්‍රස්තයන් විසින් අල්ලාගෙන තිබූ මෙම ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත දෛනික කටයුතු ආරම්භ කරන බව ද ඉරාක හමුදා ප්‍රධානියෙකු සදහන් කළා.