පොලිතින්,ප්ලාස්ටික් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය අදින් ඇරඹේ

Monday, 24 October 2016 - 7:51

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වන පොලිතීන්,ප්ලාස්ටික් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය අදින් ආරම්භ වනවා.

මේ මස 30 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම සතිය තුළ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ස්ථාපිත කර තිබෙන ප්‍රධාන එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත අපද්‍රව්‍ය භාරදීමේ හැකියාව පවතිනවා.

මෙම කාලය තුළ රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතන පැයක හෝ කාලයක් සිය වටපිටාව පිරිසිදු කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලීමක් කරනවා.