කෝප් කමිටු සභාපති මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති රැස්වීමෙන් නැගිට යයි

Monday, 24 October 2016 - 18:16

%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කෝප් කමිටුවේ සභාපති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති අද (24) පැවති කෝප් කමිටු රැස්වීමෙන් නැගිට ගොස් තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී එම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ මහබැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන කෝප් කමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධවයි.

එම වාර්තාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බලපෑම් හේතුවෙන් අද පැවති සාකච්ඡාවෙන් තමන් නැගිට ගිය බව කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.