වායු දූෂණය, අධික රුධිර පීඩනයට හේතුවන බව හෙළිවේ

Tuesday, 25 October 2016 - 8:19

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A
දීර්ඝකාලීනව නාගරික වායු දූෂණයට නිරාවරණය වීම අධික රුධිර පීඩනයට හේතුවිය හැකි බව අනාවරණ වනවා. යුරෝපීය නගරවාසීන් 41000 ක් යොදා ගනිමින් සිදුකළ මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල යුරොපියන් හාට් ජර්නල් නැමති වෛද්‍ය සඟරාවේ පළවී තිඛෙනවා.

එම පර්යේෂණයෙන් අනාවරණ වී ඇත්තේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ හා සැසඳූ විට වායු දූෂණය අධික නගරවල සෑම වැඩිහිටියන්  100 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු මෙලෙස අකාලයේ මියයන බවයි.

ශබ්ද දූෂණයද මෙම අධ්‍යයනය මගින් පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති අතර, එහිදී හෙළිවී ඇත්තේ ශබ්ද දූෂණය වැඩි නාගරික ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ අධි ආතතිය ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.