කහටගහ පතල් සේවකයින් මාරාන්තික උපවාසයක

Tuesday, 25 October 2016 - 13:06

%E0%B6%9A%E0%B7%84%E0%B6%A7%E0%B6%9C%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A
කුරුණෑගල - දොඩංගස්ලන්ද - කහටගහ පතලේ සේවකයන් සියදෙනෙකු පමණ අඩි 1132 ක් පතල අභ්‍යන්තරයේ සිට මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, මෙම පතල පෞද්ගලීකරණය කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බව පවසමින්.