කාන්තාවගේ මුදු සොරකම CCTV කැමරාවේ

Tuesday, 25 October 2016 - 13:12

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8+CCTV+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A
රිකිල්ලගස්කඩ පදියපැලැල්ල මාර්ගයේ ස්වර්ණාභරණ අලෙවිසැලක සිදුවු සොරකමක් CCTV කැමරාවක පටිගත වී තිබෙනවා.

කාන්තාවක් මෙම වෙළඳසැලට පැමිණෙන අතර ස්වර්ණාභරණ පරීක්ෂා කරන අතරවාරයේ ඇය ඉතා රහසිගතව මුදුවක් සිය වම් අතේ සගවා ගන්නා ආකාරය කැමරාවේ සටහන්වී ඇත්තේ මේ ආකාරයෙන්.