ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුන්ට ඉන්දියාවෙන් වීසා ගාස්තු සහන

Tuesday, 25 October 2016 - 13:24

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1
ඉන්දියාවේ සංචාරයන් හි නිරතවන මෙරට බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාට වීසා ගාස්තු සඳහා සහනයක් ලබාදීමට ඉන්දීය රජය තීරණය කර ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

වසරකට මෙරට භික්ෂූන් වහන්සේලා 55000 ක් පමණ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලිය, ධර්මශාලා, වාරණාසි, කුෂිනගර් සහ බුද්ධගයා ප්‍රදේශවල පිහිටි විහාරස්ථානවල සංචාරයන්හි නිරතවනවා.

දැනට පවතින ඉන්දීය සංක්‍රමණ නීතියට අනුව එම භික්ෂූන් වහන්සේලා සෑම වසරකම ඇමරිකානු ඩොලර් 150 ක වීසා ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුයි.

යෝජිත සැළැස්මට අනුව ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂූන් වහන්සේලා එලෙස වසරක් සඳහා ලබාගන්නා වීසා බලපත්‍රය වසර 5 ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට හැකිවනු ඇති.

මෙම භික්ෂූන් වහන්සේලාට වසර 5 ක කාලයක් සඳහා අඛණ්ඩ වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කරන ලෙස ලක් රජය ඉල්ලා ඇති බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.