බදුල්ල - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක්

Tuesday, 25 October 2016 - 13:59

%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+-+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බදුල්ල - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගය වැලිමඩ - පුහුල්පොල ප්‍රදේශයෙන් අවහිර කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් අද (25) උදෑසන සිට විරෝධතාවක නිරතවනවා.

ඒ,  කහටපිටිය ගම්මානයට පිවිසීමට උමා ඔය හරහා පාලමක් ඉදිකර දෙන ලෙස ඉල්ලමින්.  

විරෝධතාකරුවන් ටයර් පුළුස්සමින් විරෝධතාවයේ නිරතවන අතර මේ හේතුවෙන් බදුල්ල - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට පැය කිහිපයක් තිස්සේ බාධා මතුව ඇති බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.