බාහිර උපාධිය මානව හිමිකම් කොමිසමට යයි

Wednesday, 26 October 2016 - 12:48

%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
බාහිර උපාධිය කප්පාදු කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාල බාහිර උපාධි සංසදය අද (26) මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.

එම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දැක්වූ එහි සමකැදවුම්කරු පි්‍රයන්ත පතිරත්න කියා සිටියේ මෙම කප්පාදුව හරහා ශිෂ්‍ය අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි.