භාණ්ඩ හා සේවා 81 ක් වැට් බද්දෙන් ඉවතට තැපැල්, දුරකථන ගාස්තු, මත්පැන් සහ දුම්වැටිවල බදු ඉහළ යයි

Thursday, 27 October 2016 - 7:18

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+81+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%2C+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
භාණ්ඩ හා සේවා 81 ක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ විවාදයට එක්වෙමින්.

එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ තැපැල්, දුරකථන ගාස්තු, මත්පැන් සහ දුම්වැටි සඳහා වන වැට් බදු ඉහළ නැංවෙන බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවති විවාදයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ කථා කරමින් සිටින අතරතුර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තුෂාර ඉඳුනිල් මන්ත්‍රිවරයාද ඊට මැදිහත්වෙමින් අදහස් පළ කළා.

එමෙන්ම විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනද එම විවාදයට එක්වුණා

ඒ අනුව

වැට් බද්ද පැනවෙන භාණ්ඩ හා සේවා

 
දුරකථන ගාස්තු  
තැපැල් ගාස්තු
දුම්වැටි
මත් පැන්

වැට් බද්දෙන් නිදහස් භාණ්ඩ හා සේවා

තිරිගු පිටි
සහල්
සීනි
කරවල
ටින් මාළු
උම්බලකඩ
පාන්
පොහොර
ඖෂධ
ඩීසල්
භූමි තෙල්
පෙට්‍රල්
අධ්‍යාපන සේවා
නිවාස
සෞඛ්‍ය සේවා
ස්මාර්ට් දුරකථන