තෙල් මිලේ වෙනසක් නැහැ- අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි

Thursday, 27 October 2016 - 7:30

%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90-+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%92
ලබන වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයවැයෙන් තෙල් මිලෙහි වෙනසක් සිදු නොවන බව ඛනිජ තෙල් සහ පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි පවසනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ ඛනිජ තෙල් සංස්ථා ඉතිහාසයේ වැඩිම ලාභය මේ වර්ෂයේ වාර්තා කරන බවයි.