පසුගිය වසර 40 තුළ වන සත්ව ගහණය සියයට 58 කින් අඩුවේ

Thursday, 27 October 2016 - 8:12

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+40+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+58+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
පසුගිය වසර 40 ක කාලය තුළ ලෝකයේ වන සත්ව ගහණය සියයට 58 කින් අඩුවී ඇති බව සමීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා.

මීට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්, පරිසර දූෂණය, දේශගුණික වෙනස්වීම් සහ සත්ව වෙළඳාම බවයි ලෝක වනසත්ව අරමුදල පවසන්නේ.

වසර 2020 වන විට දැනට පවතින සත්ව ගහණයෙන් තුනෙන් දෙකක් පමණ වදවනු ඇති බවට  ඔවුන් නිකුත් කළ සමීක්ෂණ වාර්තාවේ  දැක්වෙනවා.

විශේෂයෙන් පිරිසිදු ජලයේ ජීවත්වන ජලජ ජීවීන් මෙන්ම අප්‍රිකානු ඇතා සහ මෝරුන් වර්ග මෙලෙස වඳවීමේ තර්ජනයට මුහුණදී ඇති සතුන් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.