මේජර් ජෙනරාල් උභය මැදවල යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරට

Thursday, 27 October 2016 - 8:46

%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7
යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස මේජර් ජෙනරාල් උභය මැදවල පත්කර තිබෙනවා.

නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස පත් කර ඇත්තේ මේජර් ජෙනරාල් චන්න ගුණතිලකයි.

ලබන නොවැම්බර් පළමුවනදා සිට මෙම පත්කිරීම් ක්‍රියාත්මක වන බවයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.