ඩුප්ලිකේෂන් පාරේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

Thursday, 27 October 2016 - 9:53

%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බම්බලපිටිය - ඩුප්ලිකේෂන් පාරේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක මේ වනවිට ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය සඳහන් කළේ ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථ තුනක් යොදවා ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් ගින්නෙන් සිදුවූ හානි පිළිබඳව මෙතෙක් වාර්තා වී නැහැ.