පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් වැඩ කරන බව හෙළිවේ

Thursday, 27 October 2016 - 12:36

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A
ලෝකයේ කාන්තාවන් පිරිමි පුද්ගලයන්ට වඩා සේවයේ නිරත වන බව ලෝක ආර්ථික සමුළුව සිදු කළ සමීක්ෂණයකදී අනාවරණය වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පිරිමි පුද්ගලයන් සේවය කරන කාලයට වඩා  වසරකට දින 39ක් වැඩියෙන් කාන්තාවන් සේවය කරන බවයි එමඟින් හෙලි වී ඇත්තේ.

දිනකට පිරිමින් වැඩ කරන කාලයට වඩා විනාඩි 50ක් වැඩියෙන් කාන්තාවන් සේවයේ නිරත වන බවද එම සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

පිරිමින්ට වඩා වැඩි කාලයක් කාන්තාවන් සේවය කරන රට වන්නේ ඉන්දියාවයි.

එරට කාන්තාවන් පිරිමින්ට වඩා දිනකට මිනිත්තු 90ක් වැඩියෙන් සේවය කරන බවට හෙළි වී තිබෙනවා.

පෘතුගාලය, එස්ටෝනියාව, ඉතාලියට පිළිවෙලින් එහි දෙවන, තුන්වන සහ හතරවන ස්ථාන හිමි වී ඇති අතර පිරිමින්ට වඩා අඩු කාලයක් වැඩ කරන රටවල් 06ක් ද මෙම සමීක්ෂණයේ දැක්වෙනවා.

ඒ අනුව අඩුම කාලයක් කාන්තාවන් සේවය කරන රට වන්නේ ස්වීඩනයයි.

ඩෙන්මාර්කය, නවසිලන්තය, නේර්වේ, නෙදර්ලන්තනය සහ ජපානය මෙහි සෙසු රටවල්.