මැදවච්චිය සහ ගල්නෑව ප්‍රදේශයෙන් අත්බෝම්බ සොයාගැනේ

Thursday, 27 October 2016 - 13:13

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%91%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
මැදවච්චිය සහ ගල්නෑව ප්‍රදේශවලදී අත්බෝම්බ දෙකක් පොලීසිය සොයාගෙන තිබෙනවා.

මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල භූමියේ තිබී එක් අත් බෝම්බයක් සොයාගැනුනේ භූමිය පිරිසිදු කරමින් සිටි සේවකයින් පිරිසක් විසින්.

අනෙක් අත්බෝම්බය ගල්නෑව - සේනපුර - කලාවැව ඉස්මත්තේ තිබී ගල්නෑව පොලීසියට හමුවී තිබෙනවා.

ඒ, ප්‍රදේශවාසියෙකු 119 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට ලබාදුන් තොරතුරකට අනුවයි.

ඊයේ සොයා ගැනුනු මෙම අත්බෝම්බ අද දිනයේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් විසින් නිශ්ක්‍රිය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.