කහටගහ උපවාසය අවසන්

Friday, 28 October 2016 - 7:37

%E0%B6%9A%E0%B7%84%E0%B6%A7%E0%B6%9C%E0%B7%84+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
කහටගහ මිනිරන් පතල පුද්ගලීකරණය කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින බවට චෝදනා කරමින් එහි සේවකයින් අඩි 1132 ක් පතල අභ්‍යන්තරයේ සිදුකළ උපවාසය වානිජ කටයුතු පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පිකා ප්‍රේමදාස පතල් පරිශ්‍රයට පැමිණ සිදුකළ සාකච්ඡාවකින් පසු ඊයේ අවසන් කළා.

එහෙත්, එම සාකච්ඡා අතරතුර උපවාසයේ නිරත සේවකයන් තිදෙනෙකු හදිසියේ රෝගාතුර වීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට සේවකයන්ගෙන් එල්ල වූයේ දැඩි විරෝධතාවයක්.