පෙර ආණ්ඩුවටත් වඩා වත්මන් ආණ්ඩුවේ වංචාව වැඩියි

Friday, 28 October 2016 - 7:43

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවටත් වඩා වත්මන් ආණ්ඩුව මේ වනවිට වංචා දූෂණ සිදුකරමින් පවතින බව ජනතා බුද්ධි මණ්ඩපය පවසනවා.

ඊයේ (27) කොළඹ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔවුන් මේ බව කියා සිටියා.