තහනම් දැල් භාවිත කළ ධීවරයන් පුත්තලමේ දූපතක් ආසන්නයේදී අත්අඩංගුවට

Friday, 28 October 2016 - 8:39

%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පුත්තලම කලපුව ආසන්නයේ පුල්ලුපිඩ්ඩි දූපතට ඔබ්ඛෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී තහනම් දැල් භාවිත කරමින් මසුන් මැරීමේ නිරත වූ ධීවරයන් දෙදෙනෙකු නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

නාවික හමුදා නාවිකයන් පිරිසක් පුත්තලම කලපුව ආශ්‍රිතව ඊයේ සිදුකළ මුහුදු මුර සංචාරයේදී මෙම ධීවරයන් සමග ඩිංගි යාත්‍රාවක් සහ තහනම් දැලක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සදහන්.

ධීවරයන් සහ එම භාණ්ඩ ඉදිරි විමර්ශන සදහා පුත්තලම සහකාර ධීවර පරීක්ෂක වෙත භාර දුන් බවයි නාවික හමුදාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ.