වාරි ව්‍යාපෘති රැසක් අරඹන බව ජනපති කියයි

Friday, 28 October 2016 - 18:24

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ දැවැන්ත වාරි ව්‍යාපෘති රැසක වැඩ අරඹන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ මහවැලි ඉංජිනේරු සංගමයේ 30 වන සම්මේලනය කොළඹ දී අද අමතමින්.

මහවැලි ඉංජිනේරුවන්ගේ වැටුප් ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.