කෝප් නිසා මැතිසබය උණුසුම්

Friday, 28 October 2016 - 19:04

%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන කෝප් කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ අද දිනයේ සභා ගර්භය තුළ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවුණා.

ඒ, එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් කෝප් කමිටුවේ සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති අදහස් දැක්වීමත් සමඟ ඊට සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඊට මැදිහත්වීමත් සමඟයි.

කෝප් කමිටුව තුළ මතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබදව හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා අදහස් පළ කිරීමට සූදානම් වූ මොහොතේ සභානායකවරයා ඊට බාධා කළ අතර පසුව මෙය සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වන බැවින් ඊට ඉඩ ලබාදිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක සදහන් කළා.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ද විවාදයට මැදිහත් වුණේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරි කටයුතු සිදුකළ යුතු බව පවසමින්. අදාළ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් අවශ්‍ය බව දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා එහිදී කියා සිටියා.