හලාවත - කල්පිටිය මසුන්ගේ ඩයිනමයිට් ඇද්දැයි පරීක්ෂාවට

Saturday, 29 October 2016 - 8:14

%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD+-+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
හලාවත සහ කල්පිටිය මුහුදු ප්‍රදේශවලින් අල්ලා ගන්නා ලද මසුන්ගේ ශරීරයේ ඩයනමයිට් අඩංගු වී ඇද්දැයි පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් අලෙවි කරන මසුන් එම පරීක්ෂාවට ලක් කරන බවයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

විෂය භාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගේ උපදෙස් මත එම කටයුතු සිදුකෙරෙනු ඇති.

සුරුක්කු සහ ලයිලා හැඹිලි දැල් භාවිත කිරීම නිසා පසුගිය දිනවල කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඇති වූ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් හැඹිලි දැල් භාවිතය තහනම් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ද ඉදිරිපත් කිරීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම වයඹ සහ රුහුණු විශ්විවිද්‍යාලවල සහයෙන් හැඹිලි දැල් පිළිබද පරිසර අධ්‍යයන වාර්තාවක් සකස් කිරීමේ සැලසුමක් පවතින බව සඳහන්.

පසුගිය දා ඇති වූ සිදුවීම පදනම් කර ගනිමින් කල්පිටිය ධීවර කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීමටත්, ඒ සඳහා වෙනත් පිරිසක් යෙදවීමටත්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබෙනවා.