වැලි - කළුගල් - පස් සහ බොරළු ප්‍රවාහනයට සීමා

Saturday, 29 October 2016 - 18:08

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+-+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F
වැලි - පස් - බොරළු  සහ කළුගල් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී නොවැම්බර් පළමුවනදා සිට නව නීති පනවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම ඛනිජ ද්‍රව්‍ය දහවල් කාලයේදී ප්‍රවාහනය කිරීමට සීමා පැනවෙන බවයි භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය සඳහන් කළේ.

දිස්ත්‍රික්කයක් තුළ වැලි පස්, බොරලූ සහ කළු ගල් ප්‍රවාහනය කිරීමට දහවල් කාලයේදී අවසර ලැබෙන අතර, දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටතට ප්‍රවාහනය කරන්නේ නම් එය අනිවාර්යයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී සිදුකළ යුතු වනවා.

මේ වනවිට වැලි - කළුගල් - පස් සහ බොරළු ලබාගැනීමට සිදුකරන නීතිවිරෝධී කැණීම් පිළිබඳව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම මෙම ඛනිජ ප්‍රවාහනයේදී අධික ලෙස මාර්ග අබලන්වීම, මාර්ග තදබදය, රිය අනතුරු වර්ධනය වීම වැනි තවත් ගැටළු කිහිපයක් උද්ගතව ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

මේ පිළිබඳව සොයා බලා කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයාද උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුවයි මෙලෙස දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරන්නේ නම් දහවල් කාලයේදී එය සිදුකිරීමටත්, දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටත ප්‍රවාහනය කරන්නේ නම් රාත්‍රි කාලයේ සිදුකිරීමට අවසර ලබාදීමටත් භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය තීරණය කර ඇත්තේ.