පළාත්පාලන ඡන්දය ලබන වසර අගදී - කිරිඇල්ල

Sunday, 30 October 2016 - 12:10

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%AF%E0%B7%93+-+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD
පළාත්පාලන ඡන්ද විමසීම සිදුකරන්නේ ලබන වසර අවසානයේ බව උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර නගරයේ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය අසළින් පදිකයන් සඳහා උමං මාර්ගයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට අද පෙරවරුවේ එක්වෙමින්.

‘‘ලබන අවුරුද්ද අවසානයේ ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා මැතිවරණ තියෙනවා. අපිට ප්‍රාදේශීය නගර සභා නැතිව හරි අමාරුයි. මොකද නගරෙ ප්‍රශ්න ගොඩගැහෙනවා. ගම්වල ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙනවා. මම රජයට කිහිප සැරයක් කිව්වා අපි ප්‍රමාද නොකර මේක තියමු කියලා.’’