ඉදිරියේදී මෙරට තේ කර්මාන්තයට ඍජු බලපෑමක්

Sunday, 30 October 2016 - 18:52

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%8D%E0%B6%A2%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
චීන රජය මගින් දකුණු පළාතේ කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කළ පසු එය මෙරට තේ කර්මාන්තයට ඝෘජු බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඉන් ආරක්ෂා වීමට නම් තේ කර්මාන්තය කෘෂි වගා ක්ෂේත්‍රයට යොමුවිය යුතු බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

පෞද්ගලික තේ කර්මාන්ත හිමියන්ගේ වාර්ෂික සමුළුවට කොළඹදී ඊයේ එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.