කොස්ගොඩින් අතුරුදන්වූ ඇලි කැස්බෑවාගේ බවට සැක කොටස් එළියට

Monday, 31 October 2016 - 9:28

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%91%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7
2013 වසරේදී කොස්ගොඩ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක සිටියදී අතුරුදන්වූ ඇලි කැස්බෑවා සම්බන්ධ විමර්ශනවලට අදාළව කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය විසින්, කැස්බෑවා වළදමා ඇති බවට සැකකෙරෙන දික්වැල්ල - පෙහෙඹිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමක පසුගියදා කැනීම් සිදුකළා.

එහිදී එම සත්ත්වයාගේ යැයි සැකකෙරෙන කොටස් කිහිපයක් සොයාගෙන ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

මේ අතර එහිදී අදාළ සිද්දියට සම්බන්ධ බවට සැකකෙරෙන පුද්ගලයෙකුද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.