විරෝධතාවක් නිසා පිටකොටුවේ ඕල්කට් මාවත අවහිර වෙයි

Monday, 31 October 2016 - 14:59

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A++%E0%B6%95%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
යෝජිත සේවා විශ්‍රාම වැටුප ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් ආබාධිත විශ්‍රාමික රණවිරුවන් පිරිසක් මේ වනවිට පිටකොටුව -  ඕල්කට් මාවත හරස් කරමින් විරෝධතාවයක නිරත වනවා.

පොලීසිය සදහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් පිටකොටුවේ සිට  ඕල්කට් මාවත ඔස්සේ කොටුව දෙසට ගමන් කරන මංතීරුව වසා දමා ඇති බවයි.

මෙම විශ්‍රාමික ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිස අද උදෑසන ලෝටස් වටරවුමේ සිට විරෝධතාවක නිරත වුණා.