පසුපස නොබලා ඉදිරිය වෙනුවෙන් වැඩ කරමු - අගමැති

Monday, 31 October 2016 - 18:09

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%83+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
ආණ්ඩුවේ වසර 5 තුළ පිටුපස නොබලා, ඉදිරිය වෙනුවෙන් තීරණ ගෙන කටයුතු කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ලෝක නගර දිනය නිමිත්තෙන් මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධාන කළ සැමරුම් වැඩසටහන් මාලාවේ සමාප්ති උත්සවයට බත්තරමුල්ල සුහුරුපායේදී අද එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.