ඔබේ අය වැය අපේක්ෂා විමසීම සඳහා “හිරු අය වැයට පෙර“ ඇරඹේ

Tuesday, 01 November 2016 - 8:03

%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E2%80%9C%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E2%80%9C+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
2017 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමට තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ දින 10 ක් පමණයි.

රටේ ආර්ථිකයේ දිශානතිය තීරණය කරන එම වාර්තාව කෙසේ විය යුතුද.?

ඒ පිළිබඳව ඔබෙන් විමසන “හිරු අය වැයට පෙර“ විශේෂාංගය අද සිට ආරම්භ කිරීමට අප සූදානම්.

යාපනයේ සිට වව්නියාව - අනුරාධපුර හරහා රට මැද ආවරණය කරමින් හලාවත හරහා අගනුවරට පැමිණ ඔබේ අදහස් අප පසුගිය වසරේදී විමසුවා.

ඔබ අප හමුවේ තැබූ කප්පරක් තරම් එම අපේක්ෂාවන් සියල්ල මල්ඵල නොගැන්වුණු බව සත්‍යයක්.

එම නිසා ඔබේ එම අපේක්ෂා අප මෙවර රජයේ බලධාරීන් වෙත සෘජුවම යොමුකරන්නේ ලබන 20 වැනිදා ජනතාවාදී අය වැයක් රට හමුවේ තැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්.

“හිරු අය වැයට පෙර“ හරහා අප ඔබ අසළටම පැමිණ ඔබේ අය වැය අපේක්ෂා මෙවරත් විමසීමට සූදානම්.

ඊට අමතරව www.hirunews.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ ෆේස්බුක්, ට්විටර් වැනි ඕනෑම සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක් හරහා ද ඔබේ අය වැය යෝජනා අපට යොමුකළ හැකියි.

ඔබේ එම යෝජනා සියල්ල මුදල් අමත්‍යාංශයේ අය වැය යෝජනා අංශයට අප දෛනිකව යොමු කිරීමට සූදානම්.

ජනතාවාදී අය වැයක් වෙනුවෙන් “හිරු අය වැයට පෙර“ අද සිට ඔබ හමුවට.