පිහිනුම් තටාකයේ සිටි කාන්තාවගේ ඇඟට එක්වරම පැනපු භයානක සතා

Tuesday, 01 November 2016 - 10:48

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8F
රාත්‍රියේ පිහිනුම් තටාකයකට එක්වරම කිඹුලෙකු පැමිණෙන අයුරු දැක්වෙන CCTV දර්ශන පෙළක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ පිහිනුම් තටාකයකයේ කාන්තාවක් සහ තවත් අයෙකු සිටින අතර එක්වරම අනෙක් පුද්ගලයා පිටතට පැමිණියත් කාන්තාවට පිටතට පැමිණීමට නොහැකි වනවා.

පසුව ඇයට දිවි බේරාගැනීමට හැකි වන්නේ තවත් අයෙකු එම ස්ථානයට පැමිණීමත් සමඟයි.

එම සිදුවීම දැක්වෙන CCTV දර්ශන පහතින්.