මෙවර අයවැය සඳහා වාහන ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉදිරිපත්වන යෝජනා ?

Wednesday, 02 November 2016 - 8:50

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%3F
එංජින් ධාරිතාවය අනුව ඒකක අගය මත බද්දක් හඳුන්වා දෙමින් වාහන ආනයනයේදී නව බදු ක්‍රමයක් පැනවීමට රජය පසුගිය වසරේදී පියවර ගත්තා.

ඉන් විදුලි බලයෙන් ධාවනය වන වාහනවල මිල පහළ ගියද, අනෙකුත් වාහන බහුතරයක මිල 100% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගියා.

රේගු ආදායමෙන් 40% ක් වාහන ආනයනයෙන් රජය උපයාගන්නා අතර නව බදු ක්‍රමය එම ආදායම ඉදිරියේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් සටහන් කළා.

මේ වසරේ වසරේ පළමු කාර්තුවේ වාහන ආනයනය පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව 32% කින් අඩු වී ඇති අතර, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ තවදුරටත් අඩුවිය හැකි බවයි.