බඹර කූඩුවක් ඇවිස්සීමෙන් වැල්ලවායේ පාසලක ප්‍රාථමික අංශය වැසේ

Wednesday, 02 November 2016 - 9:19

%E0%B6%B6%E0%B6%B9%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AE%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
බඹර කූඩුවක් ඇවිස්සීමෙන් වැල්ලවාය - මල්වත්තාවෙල ජාතික පාසලේ ප්‍රාථමික අංශය වසා දමා තිබෙනවා.

පොලීසිය  සඳහන් කළේ බඹර කූඩුව ඇවිස්සීමෙන් පාසල් සිසුන්ට හානියක් සිදුව නොමැති බවයි.

මොණරාගල වනජීවි නිලධාරීන් පැමිණ එය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ද පොලීසිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.