ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඒමට සූදානම් කර තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගයක් අත්අඩංගුවට

Wednesday, 02 November 2016 - 9:36

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%A9%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඒමට සූදානම් කර තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝග්‍රෑම් 200ක් ඉන්දියාවේ රාමනාදපුරම් - මණ්ඩපම් ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගය සමඟ ඉන්දීය ධීවරයන් 3 දෙනෙකු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් ධීවරයන් දෙදෙනෙකු පළා ගොස් තිබෙනවා.

මෙම මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටියකට අධික බව සඳහන්.