ගාලු පාරේ ධීවර උද්ඝෝෂණයක්

Wednesday, 02 November 2016 - 11:17

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හැඹිලි දැල් භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමට එරෙහිව දකුණු පළාතේ ධීවරයින් අද මුහුදු නොගොස් විරෝධතාවක නිරත වනවා.

ඊට සමාගාමීව දකුණු පළාතේ ධීවර වරායන් තුල කළු කොඩි ද ඔසවා තිබුණා.

මේ අතර, හැබිලි දැල් භාවිතයට විරෝධය පළ කරමින් අම්බලන්ගොඩ ධීවර වරායේ ධීවරයින් අද උදෑසන විරෝධතාවයක නිරත වූ අතර ඒ හේතුවෙන් ගාලු පාර අම්බන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් අවහිර වූ බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.